Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Informacja O wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze „specjalista do spraw pracowniczych” w Przedszkolu nr 13 „Słoneczko” w Koninie

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko, została wybrana Pani Justyna Piasecka zamieszkała w Koninie.

 

UZASADNIENIE  DOKONANEGO  WYBORU:

Pani Justyna Piasecka spełniała wymagania formalne i zakwalifikowała się do dalszego etapu postępowania. We wcześniejszych latach pracowała w innych zakładach pracy, na różnych stanowiskach.  W czasie rozmowy wykazała się dużym taktem osobistym.

Podjęcie pracy na stanowisku specjalista ds. pracowniczych będzie dla niej okazją by zdobyć nowe doświadczenie i umiejętności zawodowe w zakresie obowiązujących przepisów prawnych i dotyczących spraw oświatowych.

26 listopada 2020
Czytaj więcej o: Informacja O wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze „specjalista do spraw pracowniczych” w Przedszkolu nr 13 „Słoneczko” w Koninie

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE I ZAKWALIFIKOWANYCH DO DALSZEGO POSTĘPOWANIA W NABORZE NA WOLNE STANOWISKO: SPECJALISTA DO SPRAW PRACOWNICZYCH W PRZEDSZKOLU NR 13”SŁONECZKO” W KONINIE

Lp.

Imię i nazwisko kandydata

Miejsce zamieszkania

1.

Justyna Piasecka

Konin

 

20 listopada 2020
Czytaj więcej o: LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE I ZAKWALIFIKOWANYCH DO DALSZEGO POSTĘPOWANIA W NABORZE NA WOLNE STANOWISKO: SPECJALISTA DO SPRAW PRACOWNICZYCH W PRZEDSZKOLU NR 13”SŁONECZKO” W KONINIE

KONKURS NA STANOWISKO: SPECJALISTA DO SPRAW PRACOWNICZYCH

DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 13 „SŁONECZKO” W  KONINIE

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO:

SPECJALISTA  DO  SPRAW  PRACOWNICZYCH

1. Wymagania niezbędne:

  • posiadanie obywatelstwa polskiego;
  • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i publicznych;
  • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • nieposzlakowana opinia;
  • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku pracy;
  • bardzo dobra umiejętność obsługi komputera ( pakiet MS Office, Płatnik, Kadry ProgMan, oprogramowanie kadrowe i płacowe, poczta elektroniczna, SIO, Vulcan arkusz organizacyjny)
  • znajomość zagadnień z zakresu Kodeksu pracy, ustawy Karta Nauczyciela, ustawy oświatowej, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o ochronie danych osobowych, ubezpieczeń społecznych, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, opodatkowania osób fizycznych, zagadnień z zakresu naliczania wynagrodzeń płacowych  i administracji kadrowej oraz wszelkich aktualnie obowiązujących przepisów w tym zakresie;
  • wykształcenie średnie, policealne, wyższe zawodowe lub wyższe magisterskie o profilu ekonomicznym lub administracyjnym.
6 listopada 2020
Czytaj więcej o: KONKURS NA STANOWISKO: SPECJALISTA DO SPRAW PRACOWNICZYCH