Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 13 „SŁONECZKO” W KONINIE OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO: SPECJALISTA DO SPRAW PRACOWNICZYCH

1.    Wymagania niezbędne:
a)   posiadanie obywatelstwa polskiego;
b)   posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i publicznych;
c)   niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne   przestępstwo skarbowe;
d)   nieposzlakowana opinia;
e)   stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku pracy;
f)   bardzo dobra umiejętność obsługi komputera ( pakiet MS Office, Płatnik, Kadry ProgMan, oprogramowanie kadrowe i płacowe, poczta elektroniczna, SIO, Vulcan arkusz organizacyjny)
g)   znajomość zagadnień z zakresu Kodeksu pracy, ustawy Karta Nauczyciela, ustawy oświatowej, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o ochronie danych osobowych, ubezpieczeń społecznych, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, opodatkowania osób fizycznych, zagadnień z zakresu naliczania wynagrodzeń płacowych  i administracji kadrowej oraz wszelkich aktualnie obowiązujących przepisów w tym zakresie;
h) wykształcenie średnie, policealne, wyższe zawodowe lub wyższe magisterskie o profilu ekonomicznym lub administracyjnym.

18 sierpnia 2020
Czytaj więcej o: DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 13 „SŁONECZKO” W KONINIE OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO: SPECJALISTA DO SPRAW PRACOWNICZYCH

Budżet na rok 2020

10 maja 2020
Czytaj więcej o: Budżet na rok 2020

2019

9 kwietnia 2020
Czytaj więcej o: 2019