Jesteś tutaj: Start / Zestaw programów

Zestaw programów

Przedszkole realizuje Podstawę programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego (załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 14 lutego 2017r.)

 • Realizowane programy:
 1. „Program wychowania przedszkolnego” - Wiesława Żaba-Żabińska, Wioletta Majewska, Renata Paździo
 2. „Terapeutyczne formy oddziaływania wychowawczego z wykorzystaniem elementów w arteterapii”- program własny
 3. „W świecie liter” –program wspomagający naukę czytania według I. Majchrzak
 4.  Sanford Harmony - National University
 • Realizowane projekty edukacyjne:

           Poznajemy zawody i pasje naszych rodziców

 • Realizowana innowacja pedagogiczna:

           Show Pedagogika - Dyscyplina bez nakazów”

 •  Programy  profilaktyczne
 1. Skąd się biorą produkty ekologiczne
 2. Czyściochowe przedszkole
 3. ABC Ekonomii